Our Works作品集

YUI cut:1200

中長髮型搭配捲度線調製造浪漫感

Description

此造型搭配 "休閒穿著" 可製造出 "無造作慵懶感 "

而搭配較 "正式服裝" 又可製造出 "女性魅力"

今天想要什麼樣的風格決定好了嗎 ?

                                                                                                    

List作品列表